Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola v atletike základných škôl

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času DÚHA Hlohovec


Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Spolupráca: ZŠ s MŠ Kľačany

Miesto: ZŠ s MŠ Kľačany

Termín:
16. 5. 2017 o 10, 00 hod. – žiačky
17. 5. 2017 o 10, 00 hod. - žiaci

Vedúci súťaže: p. Viliam Hrčka

Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2001 a ml.

Disciplíny:
Dievčatá: 60 m, 300m, 800 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou 150 g, vrh guľou 3kg, štafeta 4 x 60 m
Chlapci: 60 m, 300 m, 1000 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou 150 g, vrh guľou 4 kg, štafeta 4 x 60 m

Štartujú:
Za školu môže štartovať max. 10-členné družstvo chlapcov a dievčat.
V jednej disciplíne môžu štartovať za školu 3 pretekári, do hodnotenia sa započítavajú výkony 2 najlepších. Jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete.
Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 31. 5. 2017 v Trnave.

Prihlášky:
Súpisku chlapcov a dievčat je potrebné zaslať na adresu CVČ Dúha Hlohovec do 12. 5. 2017. Pri každom priezvisku prosíme uviesť disciplínu, v ktorej bude súťažiť.
Súpisku je potrebné vložiť aj na školský portál.
Zároveň prosíme učiteľov Tv o spoluprácu pri jednotlivých disciplínach a pedagogickom dozore.

Podmienka:
Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže!

V prípade, že sa súťaže nezúčastníte, nahláste to vopred!


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 27.04.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk