Rozprávkové vretienko - vyhodnotenie obvodného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 06. 04. 2017 CVČ DÚHA v Hlohovci organizovalo obvodné kolo súťaže v prednese rozprávky žiakov ZŠ pod názvom: Rozprávkové vretienko.

Súťaž prebehla v 2 kategóriách a to:
I. kategória 1.-4. ročník
II. kategória 5.-9. ročník

Výsledky:

I. kategória:
1. miesto: Viktória Machová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
2. miesto: Aesha Mirza ZŠ Leopoldov
3. miesto: Bianka Kubíčková ZŠ s MŠ Bojničky


II. kategória:
1. miesto: Linda Donovalová ZŠ Podzámska Hlohovec
2. miesto: Tamara Hertelová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. miesto: Vanesa Zbojeková ZŠ A. Felcána Hlohovec
4. miesto: Eva Manáková ZŠ s MŠ Červeník


Obvodného kola sa zúčastnilo 11 ZŠ okresu Hlohovec. V I. kategórii sa zúčastnilo 9 súťažiacich a v II. kategórii sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Všetkým zúčastneným žiakom obvodného kola srdečne blahoželáme k podanému výkonu. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorých žiaci sa obvodného kola súťaže zúčastnili.


vybavuje: Jana Rybárová
duhahc@stonline.sk
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 06.04.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.