Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola MO - Z8

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 04.04.2017
Počet zúčastnených škôl: 6
Počet žiakov: 15
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 7
Úspešnosť súťaže: 46,6 %

P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola1.2.3.Spolu
1. Andrej Mikuš 1 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 6 6 18
1. Dominik Špalek 9 GIK Hlohovec 6 6 6 18
2. Šimon Kabašta 7 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 0 12
2. Filip Lányi 14 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 0 12
2. Tomáš Masaryk 4 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 0 12
2. Nikola Ondreková 8 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 6 0 12
3. Jakub Antala 16 GIK, Hlohovec 6 5 0 11
4. Katarína Čižmáriková 2 ZŠ Koperníkova, Hlohovec 6 1 0 7
5. Jakub Martin Hulala 15 GIK Hlohovec 4 0 2 6
5. Martin Klištinec 10 ZŠ s MŠ Kľačany 6 0 0 6
5. Andrea Kvasňovská 11 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 0 6
5. Boris Pestún 6 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 0 0 6
5. Michal Šrank 5 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 0 0 6
6. Adela Borčányová 12 ZŠ Podzámska, Hlohovec 5 0 0 5
7. Matej Korec 13 ZŠ M.R.Štefánika,Hlohovec 0 0 0 0


Nezúčastnili sa: Tamara Ráciková, ZŠ Koperníkova, Hlohovec


V Hlohovci, 04. apríla 2017
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisiePridané: 06.04.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk