Vitaj JAR!

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

vyhlasuje pre všetky deti MŠ, ŠKD a ZŠ


Podmienky súťaže:
• pri tvorbe je možné využiť:fantáziu,prírodný materiál,farebný papier, zbytkový materiál....
• práce môžu byť priestorové aj plošné
• výrobky a práce treba priniesť do 17. 03.2017 do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
• autori najkrajších prác budú ocenení

Zapojte sa do našej súťaže!

Zároveň Vás pozývame na VÝSTAVU VAŠICH PRÁC,
ktorá bude v dňoch 22.03. – 21.04. 2017 v CVČ Dúha
v čase od 8,00 do 18,00 hod.


Prosíme Vás, aby ste si v termíne od 26.04. do 05.05.2017 prišli vyzdvihnúť vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú práce zlikvidované.

Ďakujeme za pochopenie.Pridané: 27.02.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.