Náša FB stránka

PROPOZÍCIE BASKETBALU – 53. ročník HHM

Vyhlasovateľ: Mesto Hlohovec
Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec, ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec
Spoluorganizátor : ZŠ Podzámska Hlohovec

Termín: 2. 3. 2017 o 08,30 hod. – žiaci
Miesto: ZŠ Podzámska Hlohovec
Štartujú :
I. skupina : I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ
II. skupina : VI. ZŠ, ZŠ V. Šuleka Šulekovo
Družstvo tvorí 10 hráčov

Termín: 3. 3. 2017 o 08,30 hod. – žiačky
Miesto: ZŠ M. R. Štefánika Hlohovec
Štartujú :
I. ZŠ, III. ZŠ, VI. ZŠ
Družstvo tvorí 10 hráčok

Kategória: žiaci a žiačky končiaci 9. ročník / bez opakovania ročníka / a ml.
Hrací čas : 4 x 5 minút
Pravidlá : súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu
Hrací systém: žiaci – podľa rozlosovania do skupín, žiačky – každý s každým
Ceny : Víťazné družstvá obdržia diplom, medaily a pohár.
Podmienka:
Súpiska potvrdená riaditeľstvom školy.
Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže!

V prípade, že sa súťaže nezúčastníte, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková, Mgr. D. Kováč
tel.č.: 73 420 84

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 15.02.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk