Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola v basketbale stredných škôl

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Všeobecné ustanovenia :

Organizátor : Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Spolupráca: Gymnázium I. Kupca Hlohovec

Termín : 7. 3. 2017 o 9, 00 hod. - študenti

Miesto : Gymnázium I. Kupca Hlohovec

Kategória : Študenti nar. 1. 1. 1997 a ml. Družstvo tvorí 10 hráčov.

Štartujú: : Študenti – OA, GIK, SOŠ, SOŠT

Technické ustanovenia:

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu.

Hrací čas : 2 x 10 min.

Systém : Každý s každým

Postup : Víťazné družstvá postupujú na Župnú olympiádu.

Podmienka : Súpiska zo školského portálu, potvrdená riaditeľom školy.

Poznámka :
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 15.02.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk