ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA CVČ DÚHA HLOHOVEC

V súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vyhláškou č.291/2004 MŠ SR o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 sa vydáva tento Štatút Rady školy pri CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec.

ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA CVČ DÚHA HLOHOVEC (PDF)


Pridané: 22.09.2016
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.