ZLOŽENIE RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA pri CVČ Dúha Hlohovec k dňu 28. mája 2015

Dňa 28.mája 2015 na rokovaní Mestského zastupiteľstva boli delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do RŠ a RŠZ. Ovoláva zástupcu zriaďovateľa Tibora Wesolowského a deleguje zástupcu ziaďovateľa PhDr. Helenu Kolníkovú.

Rada ŠZ CVČ Dúha Hlohovec:

Mgr. Marta Ondrišová – predsedníčka / ped. zamestnanec/
Daniela Prokopová – podpredsedníčka / neped. zamestnanec/
Alena Mišáková – člen / ped. zamestnanec/
Alena Bucová – člen / del. zástup.org-VI.ZŠ/
PharmDr. Dagmar Masaryková – člen / zástupca rodičov/
Pavol Valenčík- člen / zástupca rodičov/
PhDr. Helena Kolníková / deleg. zástupca Mesta Hlohovec/


Mgr. Marta OndrišováPridané: 15.12.2015
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.