Náša FB stránka

Od 1.1.2018 budú ZMLUVY, OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY
zverejňované na portáli egov.hlohovec.sk


Zmluvy na portáli egov.hlohovec.sk

Dodávateľské faktúry na portáli egov.hlohovec.sk

Odberateľské faktúry na portáli egov.hlohovec.sk

Objednávky na portáli egov.hlohovec.skZmluvyObjednávkyFaktúry

Zmluvy

Číslo zmluvy:55/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: organizačné zabezpečenie OK Šaliansky Maťko
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 223,00 eur
Dátum uzavretia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 21.12.2017
Dátum účinnosti: 19.12.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:54/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: organizačné zabezpečenie OK TO
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 280,00 eur
Dátum uzavretia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Dátum účinnosti: 21.11.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:53/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: organizačné zabezpečenie OK OSJ
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 180,00 eur
Dátum uzavretia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Dátum účinnosti: 21.11.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:52/2017
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba florbalu
Prvá zmluvná strana: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času
Cena: (€) 8,- eur/hodina
Dátum uzavretia: 30.09.2017
Dátum zverejnenia: 08.11.2017
Dátum účinnosti: 01.10.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:51/2017
Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Predmet zmluvy: Prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana: Gymex s.r.o. Hlohovec
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času
Cena: (€)
Dátum uzavretia: 29.09.2017
Dátum zverejnenia: 03.11.2017
Dátum účinnosti: 30.09.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:50/2017
Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Predmet zmluvy: prenájom nebytový priestor
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: Davstav Hlohovec
Cena: (€) 5 eur/hodina
Dátum uzavretia: 29.09.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Dátum účinnosti: 30.09.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:49/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok v basketbale ZŠ
Prvá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Cena: (€) 131,00 eur
Dátum uzavretia: 03.10.2017
Dátum zverejnenia: 05.10.2017
Dátum účinnosti: 09.10.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:48/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok v basketbale ZŠ
Prvá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Cena: (€) 134,00 eur
Dátum uzavretia: 03.10.2017
Dátum zverejnenia: 05.10.2017
Dátum účinnosti: 09.10.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:47/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok vo florbale SŠ
Prvá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Cena: (€) 134,00 eur
Dátum uzavretia: 03.10.2017
Dátum zverejnenia: 05.10.2017
Dátum účinnosti: 09.10.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:46/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK cezpoľný beh ZŠ a SŠ
Prvá zmluvná strana: MV SR
Druhá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Cena: (€) 206,00 eur
Dátum uzavretia: 21.09.2017
Dátum zverejnenia: 05.10.2017
Dátum účinnosti: 25.09.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:45/2017
Názov zmluvy: Zmluva o nájme
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: ZŠ Felcána 4, Hlohovec
Cena: (€) 160,00 eur
Dátum uzavretia: 29.09.2017
Dátum zverejnenia: 29.09.2017
Dátum účinnosti: 01.10.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:44/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: účelová dotácia
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: TSK Trnava
Cena: (€) 300,00 eur
Dátum uzavretia: 30.06.2017
Dátum zverejnenia: 27.07.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:43/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Vyhodnotenie OK olympiád a súťaží
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 1421,00 eur
Dátum uzavretia: 25.05.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
Dátum účinnosti: 26.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:42/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom priestorov CVČ
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
Cena: (€) 1830,00 eur/štvrťrok
Dátum uzavretia: 26.05.2017
Dátum zverejnenia: 06.06.2017
Dátum účinnosti: 27.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:41/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: účelová dotácia
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: TSK Trnava
Cena: (€) 300,00 eur
Dátum uzavretia: 15.05.2017
Dátum zverejnenia: 15.05.2017
Dátum účinnosti: 15.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:40/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 430,00 eur
Dátum uzavretia: 09.05.2017
Dátum zverejnenia: 15.05.2017
Dátum účinnosti: 12.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:39/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Slávik Slovenska
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 250,00 eur
Dátum uzavretia: 09.05.2017
Dátum zverejnenia: 15.05.2017
Dátum účinnosti: 12.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:38/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok FO kat.G
Prvá zmluvná strana: Centrum voľného času Hlohovec
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€) 139,00 eur
Dátum uzavretia: 09.05.2017
Dátum zverejnenia: 15.05.2017
Dátum účinnosti: 15.05.2017
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:37/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Horné Otrokovce
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.05.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:36/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Mc.Donalds Cup futbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.05.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:35/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie KK hádzaná ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.05.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:34/2017
Názov zmluvy: zmluva darovacia
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Drumet Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 02.05.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:33/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: účelová dotácia
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: TSK Trnava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:32/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok BioD
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:31/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Dôvera cup futbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.04.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:30/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 22.3.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:29/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Bio
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 22.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:28/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok CHO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:27/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok FO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:26/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Futbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:25/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Patagoriády ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:24/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok hádzaná ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:23/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok hádzáná ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:22/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:21/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok vybíjaná ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:20/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Leopoldov
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:19/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Pastuchov
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:18/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok DO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:17/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok Bio
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:16/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok GO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:15/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok florbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:14/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:13/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok florbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:12/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Horné Zelenice
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 31.1.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:11/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Bojničky 90
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:10/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Dvorníky 428
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:09/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:08/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 23.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:07/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:06/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK Šaliansky Maťko
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:05/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK volejbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:04/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie OK volejbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:03/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok NJ SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 13.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:02/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie Ok AJ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 13.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:01/2017
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2017
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:174/2016
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba ZÚ florbalu
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.11.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:173/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK SJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.11.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:172/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futsal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 05.11.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:171/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 05.11.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:170/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gymex SC s.r.o. Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:169/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom ihriska
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: FC Slovan hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:168/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom posilňnovne Fitland
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Davstav Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:167/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:166/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:165/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:164/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Florbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:163/2016
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Vedenie ZÚ AJ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Pribinova Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:162/2016
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Vedenie ZÚ AJ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Vinohradská Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.10.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:161/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Cezpoľný beh ZŠ, SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 21.09.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:160/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: telefón pevnej linky
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: T COM Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:159/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: telefón pevnej linky
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: T COM Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:158/2016
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: zmena programu tel. poplatkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: T COM Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:157/2015
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba AJ dospelí
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gabriela Kollárová
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.11.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:156/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK SJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.11.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:155/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Tech. olym. ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.11.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:154/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Šaliansky Maťko
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.11.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:153/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:152/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:151/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:150/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:149/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futsal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:148/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:147/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:146/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Florbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:144/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:143/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom ihriska
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: FC Slovan hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:142/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom nebytového priestoru
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Davstav Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:141/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gymex Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:140/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gymex Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:139/2015
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba AJ v MŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Pribinova Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:138/2015
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba AJ v MŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Vinohradská Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:137/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Cezpoľný beh ZŠ, SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 28.09.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:136/2015
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba florbalu
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.09.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:135/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie Slávnostné vyhodnotenie olym. a súťaží
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 04.06.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:134/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: TSK Trnava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.05.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:133/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 21.05.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:132/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 21.05.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:131/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 21.05.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:130/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: TSK Trnava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.05.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:129/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO D ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.4.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:128/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Slávik Slovenska ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.4.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:127/2015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: peňažný dar
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: eTechnology Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 08.04.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:126/2015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva
Predmet zmluvy: peňažný dar
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Drumet Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 08.04.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:125/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK futbal Dôvera ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:124/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK futbal Dôvera ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:123/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: Výučba AJ dospelí
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gabriela Kollárová
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:122/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK McDonalds Cup ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:121/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Bojničky
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:120/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Dvorníky
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:119/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Obec Horné Zelenice
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:118/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Leopoldov
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:117/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:116/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO E ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:115/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:114/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.3.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:113/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:112/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:111/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK CHO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 12.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:110/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:109/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK hádzaná žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:108/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK hádzaná žiakov ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:107/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Pytagoriády ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:106/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Európa v škole ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.02.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:105/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Vybíjaná žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:104/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK DO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:103/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org. zabezpečenie florbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:102/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK GO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:101/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO C ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:100/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:99/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:98/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK volejbal žiakov ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 20.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:97/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:96/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:95/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK AJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:94/2015
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK NJ SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2015
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:93/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK SJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 27.11.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:92/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Tech. olym. ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:91/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Šaliansky Maťko
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:90/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:89/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:88/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futsal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:87/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Florbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:86/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 23.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:85/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: T COM Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:84/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 14.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:83/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 13.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:82/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:81/2014
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba AJ dospelí
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gabriela Kollárová
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:80/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: Prenájom ŠH
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Sporta Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:79/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom ihriska
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: FK Slovan Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:78/2014
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Realizácia ZÚ AJ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Vinohradská Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 01.10.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:77/2014
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Výučba florbalu
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Ing. Patrik Meliš Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.09.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:76/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Cezpoľný beh ZŠ, SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 16.09.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:75/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie Slávnostné vyhodnotenie olym. a súťaží
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 02.06.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:74/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 19.05.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:73/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 19.05.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:72/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 16.05.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:71/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO D ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.04.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:70/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Slávik Slovenska ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.04.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:69/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO O ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:68/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK McDonalds Cup ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:67/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK futbal Dôvera ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:66/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 24.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:65/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK CHO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:64/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK hádzaná žiakov ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:63/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:62/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK hádzaná žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.03.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:61/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Pytagoriády ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 19.02.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:60/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 19.02.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:59/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Európa v škole ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:58/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK DO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:57/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Vybíjaná žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:56/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK GO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:55/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO O ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:54/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK NJ SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:53/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:52/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK NJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:51/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:50/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK volejbal žiakov ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:49/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:48/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK AJ SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:47/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK AJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:46/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:45/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: OÚ Bojničky
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:44/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Mesto Leopoldov
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:43/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: OÚ Horné Zelenice
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:42/2014
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: poskytovanie fin. prostriedkov
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: OÚ Dvorníky
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 09.01.2014
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:41/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: vykonávanie prác PZS v CVČ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Ing. Dušan Petrovič Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 10.11.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:40/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK SJ ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 08.11.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:39/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Tech. olym. ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 08.11.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:38/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: Ukončenie zmluvy
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Orange Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.11.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:37/2013
Názov zmluvy: Dodatok
Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: T COM Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 05.11.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:36/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Futsal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:35/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:34/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Šaliansky Maťko
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:33/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:32/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Stolný tenis ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:31/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:30/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: Obstaranie zájazdu
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: CK Slniečko Trenčín
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:29/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom ihriska
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: FK Slovan Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:28/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: Gymex Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:27/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Florbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:26/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:25/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 15.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:24/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: služba Nonstop Banking
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: VÚB Bratislava
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.10.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:23/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: Dohoda o spolupráci
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MŠ Vinohradská Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 26.09.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:22/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: prenájom telocvične
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: ZŠ Felcána 4 Hlohovec
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.09.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:21/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Cezpoľný beh ZŠ, SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 19.9.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:20/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Slávnostné vyh. olym. a súťaží
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.06.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:19/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.05.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:18/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Atletika ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.05.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:17/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO O ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.05.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:16/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Slávik Slovenska ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 06.05.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:15/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK McDonalds Cup ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:14/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Malý futbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 05.04.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:13/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK MO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.04.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:12/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BiO O ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 03.04.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:11/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Veľký futbal ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:10/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Pytagoriády ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:9/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Basketbal SŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:8/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK CHO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.02.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:7/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK FO ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 25.02.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:6/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Európa v škole ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.02.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:5/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Volejbal žiačok ZŠ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.02.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:4/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK Vybíjanie žiačok ZŚ
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 07.02.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:3/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK GO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 31.01.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:2/2013
Názov zmluvy: Zmluva
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK BO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 31.01.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť

Číslo zmluvy:1/2013
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: org.zabezpečenie OK DO
Prvá zmluvná strana:
Druhá zmluvná strana: MV SR OÚ TT
Cena: (€)
Dátum uzavretia:
Dátum zverejnenia: 31.01.2013
Dátum účinnosti:
Meno a funkcia osoby,
ktorá zmluvu uzatvorila:
Scan verzia (PDF)Stiahnúť© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk